4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
15 - 18 Ekim 2020 Muğla TÜRKİYE