4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
18 - 21 Nisan 2020 Muğla TÜRKİYE