ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU BİLİM KURULU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - ÖZET GÖNDER SERGİ BAŞVURU

HAKKINDA

 3rd International Congress Of Eurasian Social Sciences’ın amacı sosyal bilimler alanındaki güncel araştırma, uygulama ve kuramları paylaşmak; sosyal bilimler ile ilgili farklı üniversite ve kurumlardan bilim insanlar, araştırmacı, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek etkileşimde bulunmalarını sağlamaktır.