3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
18 - 21 Nisan 2019 Muğla TÜRKİYE