ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özetlerinin Gönderimi Son Tarih

    30 NİSAN 2022

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması

    1 MAYIS 2022

Katılım Ücreti Erken Kayıt

    23 ARALIK 2021/23 NİSAN 2022

Katılım Ücreti Geç Kayıt

    24 NİSAN 2022/30 NİSAN 2022

Konaklama Rezervasyon Son Tarih

    30 NİSAN 2022

Bildiri özet kitabının yayınlanması

    12 MAYIS 2022

Sempozyumun Gerçekleştirilmesi

    13-16 MAYIS 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

     22 MAYIS 2022 Bu tarihten sonra gönderilen tam metinler kabul edilmeyecektir. Tam metinler www.icoess.com adresine yüklenmelidir.

Tam Metin Kitapçığının Yayınlanma Tarihi

      31 MAYIS 2022