Tam Metin Gönderimi ve Yazım Kuralları


NOT: Bildiri tam metinlerini dergilere gönderecek yazarlar tam metinleri dergilerin yazım kurallarına göre düzenleyip dergi sistemi üzerinden göndermelidir.

Tam Metin Şablonunu İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 

TAM METİN GENEL KURALLAR

 • Ana metin A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Calibri yazı karakteri ile 10 punto1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve numaralandırılma asla yapılmamalıdır. Tam metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (12nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.
 • Tam metinde sayfa altı dipnotta yer verilmesi gerekiyorsa, dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalı, aynı sayfada devam edecek bir diğer dipnot varsa; bir önceki dipnot ile diğer dipnot arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 • Metin içinde üç satırı geçen doğrudan alıntılar yazım alanının sağ ve sol kenarlarından 1 cm  içte yazılmalıdır.
 • Metin içinde kullanılacak madde işaretleri ya da numaralandırmalarda, işaret ve numaralandırmadan önce 1 cm sol girinti boşluğu bırakılmalıdır.
 • Tam metinde, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana ve alt başlıklar kullanılmalıdır.
 • Araştırma metinlerinde ana metin sırasıyla; giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü araştırmalarda, araştırmanın içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Her ikisinde de araştırmanın/çalışmanın amacı belirtilmelidir.

ANA BAŞLIKLARIN YAZIMI İÇİN GEREKLİ KURALLAR

 • Tamamı büyük harfle ve koyu yazılmalıdır.
 • Ana başlıklar 1 satırı geçmeyecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Ana başlıklara numaralandırma işlemi yapılmamalıdır.
 • Ana başlıkların verilmesi esnasında herhangi bir girinti verme işlemi yapılmamalıdır.

ALT BAŞLIKLARIN YAZIM KURALLARI

Birinci Düzey Alt Başlıklar: Altbaşlıkta sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olmalı ve başlığın tamamı koyu yazılmalıdır.

İkinci Düzey Alt Başlıklar: İkinci düzey alt başlıklar, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, italik ve koyu yazılmalıdır.

Üçüncü Düzey Alt Başlıklar: Üçüncü düzey alt başlıklar, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde sadece italikyazılmalıdır.

TABLO, ŞEKİL VE RESİMLERİN GÖSTERİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tablolar:

 • Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde gerekli açıklamalarının yapıldığı yerde/sayfada verilmelidir.
 • Tablo başlığının, tablonun üstünde ve tablo numarası içerecek şekilde, ortalıolarak yazılması gerekmektedir. Bu aşamada Tablo numarasının yazımının (Örnek: Tablo 1.) koyu şekilde oluşturulmasına dikkat edilmelidir.
 • Tabloda yer alan bütün bilgiler 9 punto1 satır aralığı verilerek (0 nk) yazılmalıdır. Tablo başlığındaki kelimelerin ilk harfleri büyük verilmeli ve tablo içeriği, tablo başlığında belirtildiği gibi ortalı şekilde sunulmalıdır.
 • Tablo başlığında kullanılabilecek bağlaçların yazımında küçük harfler kullanılmalıdır.
 • Tablo başlığından sonra herhangi bir paragraf sonrası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Tablolarda dikey çizgilere yer verilmemeli, yatay çizgiler kullanılmalıdır. 


Şekil ve Resimler:

 • Şekiller ve resimler renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır.
 • Şekil ve resimlerin numarası ve başlığı, hemen altında ortalı şekilde kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır.
 • Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisinde adı geçen yerde verilmelidir.
 • Şekil yada resim bir kaynaktan alınmış ise alınan kaynak parantez içinde başlığın sonunda belirtilmelidir.

Şekil 1. Yıllara Göre Kibbutzların Toplam Nüfusları (Taşlıgil, 2011).

 

ATIF VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI

 

Atıf Gösterim Kuralları

 1. Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

……….. (Turan, 2005: 18)

 1. Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

……….. (Ünal, 2006) veya Ünal’ın (2006) belirttiği gibi ……..

 1. Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

………. (Babayiğit ve Ünal, 2012: 30–37)

 1. Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

.… (Yılmaz vd., 1991: 29) veya Yılmaz vd. (1991: 29) göre ……..

 1. Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

……….. (Yıldız, 2009: 37-40; Çaylı, 2011: 30)

 1. Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

……….. (Kara, 2001a: 33-38; b:12-19)

 1. Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

……….. (Aksoy, 1994: 12; 2003: 38–40)

 1. Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

……….. (Erdem ve Erdem, 2006: 24)

 1. Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

……….. (Pazarlama Kuramı, 2004: 23)

 1. Anonim yayına gönderme;

……….. (Anonim, 1995: 58)

 1. Görüşmeye gönderme;

………. (R. Turan, görüşme, 6 Haziran, 2008)

 1. Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

………. (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 10.03.2009)

 1. Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

……….. (Korkmaz, 2005)

 1. Kuruma gönderme;

……….. (Türkiye İstatistik Kurumu, 2010)

 1. Web adresine gönderme

…….(www.tdk.gov.tr, 2009)

 1. Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

………. (Uslu, t.y.: 15-24)

 

Kaynakça Gösterim Kuralları

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf). Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.Kaynakça yazımında büyük küçük harf yazımı, kelimeler arası boşluk, noktalama, cilt ve sayı gösterimi vb. dikkat edilmelidir. Kaynakça oluşturulurken APA kuralları esas alınmalıdır.

Bu kriterlere aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

Tek yazarlı makale

Bektaş, Ö. (2020). Scenariobasedlearning in developingprofessionalcompetences of socialstudiespre service teachers. International Journal of EurasianEducationandCulture, 5(9),1069-1125. http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.173

İki yazarlı makale

Şener, G., &Gündüzalp, S. (2020). A Qualitativeresearch on theperception of subjectvitality of teachercandidates. International Journal of EurasianEducationandCulture, 5(9), 930-961, http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.126

Çok yazarlı makale

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., &Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooksthatrepresentethnicandracialgroups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Harris, L. (2014). Instructionalleadershipperceptionsandpractices of elementaryschoolleaders[Unpublisheddoctoraldissertation]. University of Virginia.

Yeşilbursa, C. C. (2011). Sosyal bilgilerde miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Kitap

Akyüz, Y. (2019). Türk eğitim tarihi. Pegem Akademi.

Kitap Bölümü

Aron, L., Botella, M., &Lubart, T. (2019). Culinaryarts: Talentandtheirdevelopment. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), Thepsychology of highperformance: Developinghumanpotentialinto domain-specifictalent (pp. 345–359). AmericanPsychologicalAssociation. https://doi.org/10.1037/0000120-016